JMK syyskokouksen 21.11.2021 päätöksiä

Yhdistyksen syyskokous järjestettiin tänä vuonna hybridikokouksena. Uusien sääntöjen mukaan etäosallistuminen on nyt mahdollista. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Jäsenmaksuiksi vuodelle 2022 vahvistettiin: jäsen 55 €, perhejäsen 25 € ja kannatusjäsen 100 €.

Vuoden 2022 hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Jari Kielinen ja muiksi hallituksen jäseniksi Anki Mäntykivi, Jake Samppala, Juha Ranttila, Juhani Aho, Keijo Parkkonen ja Kimmo Tennilä. Varajäseniksi valittiin Jouko Puranen ja Veera Blåfield.

21.12.2021